W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.Samorząd uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej życzył nauczycielom i pracownikom szkoły dużo wytrwałości, a także najważniejszego - radości z wykonywanego zawodu.
Dzień ten był także szczególny dla naszych najmłodszych kolegów i koleżanek, bowiem zostali oni pasowani na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej Ruchu Światło-Życie im.ks. Franciszka Blachnickiego. Dokonał tego w uroczysty sposób Ksiądz Dyrektor. Zanim jednak nadszedł ten uroczysty moment nasi pierwszoklasiści uczestniczyli w akademii, podczas której wykazali się umiejętnościami śpiewu, tańca, a także recytacji. Najmłodsi otrzymali także wspaniałe podarunki, dyplomy oraz medale, "by przez całą swą wędrówkę szkolną, w chwilach dobrych i złych, sukcesach i porażkach pamiętali że zasługują na złoty medal!". To był wspaniały dzień, pełen wrażeń!