W poniedziałek nasza szkoła gościła Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Damiana Muskusa, który odbywał wizytację kanoniczną w parafii św. Brata Alberta.

Uroczystość rozpoczęła się o 10.00. na sali gimnastycznej, gdzie wszyscy oczekiwaliśmy przybycia Jego Ekscelencji.

Najpierw słowa powitania wygłosił Ksiądz  Dyrektor Mariusz Susek, a następnie Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca SU. Potem na scenę wkroczyli… św. Jan Paweł II, św. Maksymilian Maria Kolbe i czcigodny sługa boży ks. Franciszek Blachnicki. Oczywiście, wkroczyli nie osobiście, ale w postaciach aktorów ze Szkolnego Koła Teatralnego, którzy wcielili się w ich role. Chłopcy zaprezentowali spektakl, podczas którego Ksiądz Biskup i my mogliśmy usłyszeć, co święci myślą o naszej szkole... Hmmm...

Po spektaklu przemówił wreszcie Ksiądz Biskup. Przeznaczył sporo czasu na pytania „od publiczności” – mogliśmy z Nim swobodnie pokonwersować. Bardzo ciekawie rozmawiało się z Biskupem, który przyjechał ubrany nie w okazałe szaty, ale w zakonny habit. Wytłumaczył nam,  że jest bernardynem , a na  dodatek lubi piłkę nożną.

Po zakończonym spotkaniu… udaliśmy się do sal na lekcje. Szkoda, że Ksiądz Biskup musiał podążać do dalszych obowiązków…