Kalendarz uroczystości szkolnych 

w  roku  szkolnym  2021/2022

 

Lp.

Uroczystość

Termin

Odpowiedzialny

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas, ks. Dyrektor

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 IX

p. K. Wilkosz

Spotkanie Trójek klasowych rodziców

16 IX - g.17.30

Rada Rodziców, ks. Dyrektor

Kampania i Wybory do Samorządu Uczniowskiego

13-20 IX, 

21 IX

Samorząd Uczniowski, 

p. M.  Chruściak, p. A. Rajska

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

5 X

p. K. Golec, p. A. Brodzik

  1.  

Obchody Święta Edukacji Narodowej

Ślubowanie klasy pierwszej

13 X

p. K. Wilkosz, p. A. Szpak

Samorząd Uczniowski

Jesienny dzień wspólnoty dla rodziców, uczniów i nauczycieli - Opatkowice

2 X

Rada rodziców, Ks. Dyrektor

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

10 XI

Samorząd Uczniowski, klasa 8

Adwentowy dzień skupienia pracowników szkoły

11 XII

Wspólnota Pracowników

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

19 XI

p. A. Szpak i p. K. Wilkosz

Dzień św. Mikołaja

6 XII

Wspólnota Szkolna

Spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły 

20 XII

Wspólnota Pracowników

Spotkania opłatkowe uczniów

JASEŁKA

22 XII

Wychowawcy klas

klasa 1 i 3

Orszak Trzech Króli

6 I

Rada Rodziców

Tłusty czwartek

24 II

Rada Rodziców

Dzień Dobrego Słowa

11 II

p. M. Szymanowska, 

biblioteka

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 III

p. M. Chruściak

Wielkopostny dzień skupienia pracowników 

6 III

Wspólnota Pracowników

Wielkopostny dzień skupienia rodziców

13 III

Ks. Dyrektor

Dzień liczby π.

15 III

p. K. Golec, p. A. Brodzik

Rekolekcje wielkopostne uczniów

w marcu

Ks. Dyrektor, p. P. Wantulok,

 wychowawcy klas

Święto Patrona Szkoły

25 II

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas, klasa 7

Spotkanie Wielkanocne

13 IV

Wychowawcy klas

Spotkanie szkół im. ks. Franciszka Blachnickiego

kwiecień/maj

Wychowawcy klas

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

20 IV

p. A. Nagel, p. A. Michalska

Apel z okazji Dnia Flagi Narodowej, Uroczystości MB Królowej Polski i Konstytucji 3Maja

29 IV

Klasa 4

Dzień kultury angielskiej, hiszpańskiej i niemieckiej

czerwiec

p. A. Rajska, p. j. hiszpański,
p. I. Truchan

Dzień sportu szkolnego

czerwiec

p. W. Turek

Apel podsumowujący rok szkolny

23 VI

Samorząd Uczniowski, 

Wychowawcy klas

Zakończenie roku szkolnego

24 VI

Wychowawcy klas, Dyrekcja


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

12 listopada 2021 r. - piątek po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 r. - piątek po święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. – poniedziałek przed świętem Konstytucji 3-maja

24, 25, 26 maja – dni egzaminu ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r. - piątek po Bożym Ciele


TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
GODZINY ROZPOCZĘCIA BĘDĄ PODAWANE TYDZIEŃ WCZEŚNIEJ
PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS


1. 15.09.2021 r. - Organizacja nowego roku szkolnego
2. 27.10.2021 r. - Konsultacje
3. 1.12.2021 r. - Omówienie postępów w nauce
4. 9.02.2022 r. - Wyniki klasyfikacji śródrocznej
5. 18.05.2022 r. - Omówienie postępów w nauce
6. 8.06.2022 r. - Podsumowanie roku, przekazanie informacji