OFERTA EDUKACYJNA

jednozmianowa szkoła publiczna,

w każdej klasie maksymalnie 24 uczniów,

zwiększona liczba godzin języka angielskiego,

podział na grupy języka angielskiego od klasy I,

zwiększony wymiar godzin drugiego języka obcego od klasy 7 (język hiszpański lub język niemiecki),

zajęcia z kaligrafii i na basenie,

liczne koła przedmiotowe,

PROGRAM WYCHOWAWCZO - FORMACYJNY dla uczniów i rodziców.

 

 

 

 POBIERZ:

Regulamin rekrutacji do klasy I
Terminy rekrutacji
 Kwestionariusz
 Podanie
 Oświadczenie woli