Rozpoczęcie o godz. 17:00

Lp.

Data

Temat

1.

5.09.2018 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

17.10.2018 r.

Dzień otwarty – konsultacje

3.

28.11.2018 r.

Omówienie postępów w nauce

4.

6.02.2019 r.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

5.

22.05.2019 r.

Omówienie postępów w nauce.

6.

5.06.2019 r.

Podsumowanie roku, przekazanie informacji o ocenach przewidywanych.