W naszej szkole uczniowie mają do dyspozycji 6 stanowisk komputerowych. Pracownia komputerowa mieści się w sali nr 23. Z komputerów można korzystać zarówno w celach edukacyjnych, jak i rekreacyjnych. Dodatkowym celem powstania pracowni jest psychoedukacja w zakresie zapobiegania cyberprzemocy i "hejtowi", dlatego każdy użytkownik pracowni zapoznaje się z zasadami antyhejtowymi i sposobami reagowania na zjawisko obrażania w sieci. Chcemy wskazywać oraz promować pozytywne i mądre korzystanie z sieci Internetowej, dlatego właśnie pracownia nosi nazwę SmartNET.

Działaniami dodatkowymi powiązanymi z powstaniem pracowni są zajęcia profilaktyczne dot. zapobiegania przemocy w sieci (hejt - mowa nienawiści), zwiększania świadomości skutków obrażania się w sieci (sprawca/ofiara), nauki reagowania, gdy ktoś inny jest obrażany w Internecie. W tym celu korzystamy ze sprawdzonych scenariuszy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (www.edukacja.fdds.pl).

Pracownia działa według harmonogramu:

Aby skorzystać z komputera należy zapoznać się z regulaminem:

...oraz zasadami antyhejtowymi i podpisać listę obecności.

ZAPRASZAMY!