Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18

Przewodniczący Samorządu: Joanna Jędrzejczyk - kl. 3b
Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Choczewska - kl. 3b
Skarbnik: Elżbieta Płaskonka - kl. 3a
Opiekun Samorządu: mgr Agnieszka Nowicka - psycholog szkolny