Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący Samorządu: Przemysław Domagała - kl. 3a
Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Marek - kl. 3a
Skarbnik: Amelia Cieślak - kl. 3b
Opiekun Samorządu: mgr Magdalena Szymanowska