KALENDARIUM

1 września 2022 r. (czwartek)– rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2022 r. – przerwa Bożonarodzeniowa

30.01 – 12.02 2023 r. – ferie zimowe

27 lutego 2023 r.  – Dzień Patrona Szkoły

06 – 11 kwietnia 2023 r.– przerwa Wielkanocna

23 (wtorek), 24 (środa), 25 (czwartek)maja 2023r.– egzamin ósmoklasisty

3 lipca (poniedziałek) 2023 r. – termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 6 lipca – termin przekazania szkołom wyników

6 lipca(czwartek) 2023 r. – przekazanie uczniom

23 czerwca 2023 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24czerwca – 31 sierpnia 2023 r. – ferie letnie

 


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej

31października 2022 r. – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

2 maja 2023 r. – wtorek przed świętem Konstytucji 3-maja

23, 24, 25 maja 2023 r. – dni egzaminu ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r. - piątek po Bożym Ciele


TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

GODZINY ROZPOCZĘCIA BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO

 

Lp.

Data

Temat

1.

14.09.2022 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

26.10.2022 r.

Konsultacje

3.

7.12.2022 r.

Omówienie postępów w nauce

4.

15.02.2023 r.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

5.

17.05.2023 r.

Omówienie postępów w nauce

6.

7.06.2023 r.

Podsumowanie roku, przekazanie informacji o ocenach przewidywanych