Skład RADY RODZICÓW (rok szkolny 2022/2023)

p. Anna Klich - przewodnicząca

p. Sylwia Stasiak - zastępca

p. Maria Piątkowska - Mroczek - skarbnik