3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
23 - 31 grudnia 2018 r. – przerwa Bożonarodzeniowa
14 - 27 stycznia 2019 r. – ferie zimowe
27 lutego 2019 r. – Dzień Patrona Szkoły
10 – 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny
18 – 23 kwietnia 2019 r.– przerwa Wielkanocna
21 czerwca 2019 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018 r. (piątek) – dzień zaduszny
10 – 12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny
2 maja 2019 r. (czwartek) – długi weekend


Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej (godz. 16:30)

Lp.

Data

Temat

1.       

12.09.2018 r.

Plan nadzoru

2.       

10.10.2018 r.

Szkoleniowa

3.       

21.11.2018 r.

Omówienie postępów w nauce, dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego

4.       

30.01.2019 r.

Klasyfikacja śródroczna

5.       

13.02.2019 r.

Podsumowanie dotychczasowej pracy

6.       

20.03.2019 r.

Szkoleniowa dotycząca egzaminu gimnazjalnego

7.       

15.05.2019 r.

Omówienie postępów w nauce

8.       

12.06.2019 r.

Klasyfikacja końcowa

9.       

26.06.2019 r.

Podsumowanie całorocznej pracy szkoły

W ciągu roku możliwe są także inne zebrania Rady pedagogicznej w zależności od potrzeb.


Dni Skupienia dla Pracowników

adwentowy – sobota 8 grudnia 2018 r.
wielkopostny – sobota 9 marca 2019 r.


Terminarz zebrań z Rodzicami

Lp.

Data

Temat

1.

5.09.2018 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

17.10.2018 r.

Dzień otwarty – konsultacje

3.

28.11.2018 r.

Omówienie postępów w nauce

5.

6.02.2019 r.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

7.

22.05.2019 r.

Omówienie postępów w nauce

9.

5.06.2019 r.

Podsumowanie roku, przekazanie informacji o ocenach przewidywanych


Liczba dni tygodnia przypadających w miesiącu po odliczeniu dni wolnych

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

wrzesień

3

4

4

4

4

październik

5

5

5

4

4

listopad

4

4

4

4

4

grudzień

3

3

3

3

3

styczeń

2

2

3

3

2

luty

4

4

4

4

4

marzec

4

4

4

4

5

kwiecień

3

3

3

2

2

maj

4

4

4

4

4

czerwiec

3

3

3

2

2

razem

35

36

37

34

34


Kalendarz uroczystości szkolnych

Lp.

Uroczystość

Termin

1.     

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 IX

2.     

Spotkanie integracyjne dla rodziców

22 IX

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 IX

3.     

Obchody Święta Edukacji Narodowej

Pasowanie na ucznia klas I

15 X

4.     

Udział w widowisku Dumy i Radości – rozpoczęcie świętowania rocznicy odzyskania niepodległości

19 X

5.     

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

9 XI

6.     

Próbny egzamin gimnazjalny

XI/XII

7.     

Dzień św. Mikołaja

 6 XII

8.     

Adwentowy dzień skupienia pracowników szkoły

8 XII

9.     

Adwentowy dzień skupienia rodziców

 

10.          

Spotkanie opłatkowe dla pracowników szkoły

20 XII

11.          

Spektakl bożonarodzeniowy, spotkania opłatkowe

21 XII

12.          

Orszak Trzech Króli

6 I

13.          

Oaza zimowa

21-24 I

14.          

Święto Patrona Szkoły

27 II

15.          

Tłusty czwartek

28 II

16.          

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 III

17.          

Wielkopostny dzień skupienia rodziców

 

18.          

Wielkopostny dzień skupienia pracowników szkoły

9 III

 

Dzień liczby π.

14 III

19.          

Rekolekcje wielkopostne uczniów

19-21 III

20.          

Spotkanie wielkanocne

17 IV

21.          

Spotkanie szkół im. ks. Franciszka Blachnickiego

IV/V

22.          

Apel z okazji Dnia Flagi Narodowej oraz Uroczystości MB Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja

30 IV

23.          

Dzień kultury angielskiej, hiszpańskiej i niemieckiej

VI

24.          

Pielgrzymka klas trzecich gimnazjum do Kalwarii

3 VI

25.          

Dzień sportu szkolnego

17 VI

26.          

Apel podsumowujący rok szkolny

19 VI

27.          

Zakończenie roku szkolnego

21 VI