OFERTA EDUKACYJNA

                          jednozmianowa szkoła publiczna,

                        w każdej klasie maksymalnie 24 uczniów,

  zwiększona liczba godzin języka angielskiego,

  podział na grupy języka angielskiego od klasy I,

zwiększony wymiar godzin drugiego języka obcego od klasy 7 (język hiszpański lub język niemiecki),

zajęcia z kaligrafii i na basenie,

liczne koła przedmiotowe,

PROGRAM WYCHOWAWCZO - FORMACYJNY dla uczniów i rodziców.

 

REKRUTACJA DO KLASY I

REKRUTACJA DO KLASY II, IV, V, VI i VII

PLAKAT