Skład RADY RODZICÓW (rok szkolny 2018/2019):

Przewodniczący: Maria Stala-Saakjan kl. 3a GO

Vice-przewodniczący: Joanna Puchała kl. 3a GO

Protokolant: Małgorzata Bac-Matuszewska kl. 4 SPO

Skarbnik: Monika Surman kl. 5 SPO

Członkowie rady:

Marcin Szymański kl. 1 SPO

Agnieszka Badylak kl. 6 SPO

Agnieszka Nowak kl. 4 SPO

Monika Cieślak kl. 3b GO

 

Konto RR: 41 1320 0019 1651 1831 2000 0001